Zoznam firiem, prevdzky, obchody, asopis, mapa obchodov, vyhadvanie : PRE-IVOT : To o v ivote hadte

Vyh¾adávanie - Malavia Malacky

DEICHMANN-OBUV OC Malavia Malacky Pezinská ulica 5647/11a

Predaj obuvi a koženého tovaru pre rôzne vekové kategórie. Deichmann ako najväèší maloobchod s obuvou v Európe. Deichmann aktívne spoluvytvára trendy – ako iniciátor impulzov pre módu a životný štýl a spolutvorca vývoja módy. ...

TAKKO FASHION OC Malavia Malacky Pezinská 1098/11a

TAKKO FASHION predajòa - módne obleèenie Ak si z èasu na èas radi doprajete nový kúsok obleèenia, èi už ide o extravagantnú módu, jednoduchos a eleganciu alebo ležérne športové obleèenie, nemusíte viac siaha hlboko do vrecka. Takko Fashion ... ...

Chirurgická ambulancia ZS Malacky, Duklianskych hrdinov 34, 90101 Malacky

MUDr. Lubor Slavík, chirurgická ambulancia (Duklianskych hrdinov) Zameranie: chirurgia Zástupca: MUDr. Lubor Slavík ako lekár Poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti: MUDr. Lubor Slavík ...

Chirurgická ambulancia ZS Malacky, Duklianskych hrdinov 34, 90101 Malacky

MUDr. Marián Haramia, chirurgická ambulancia (Duklianskych hrdinov) Zameranie: chirurgia Zástupca: MUDr. Marián Haramia ako lekár Poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti: MUDr. Marián Haramia ...

Všeobecná ambulancia pre dospelých ZS Malacky, Duklianskych hrdinov 34, 90101 Malacky

MEDIX - CO, s. r. o. , všeobecná ambulancia pre dospelých (Duklianskych hrdinov) Zameranie: všeobecné lekárstvo Zástupca: MUDr. Miroslav Dobrovodský ako lekár Poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti: MEDIX - CO, ... .... r. o. Malé Námestie 22 90101 Malacky ...

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie ZS Malacky, Duklianskych hrdinov 34, 90101 Malacky

MEDIX - CO, s. r. o. , ambulancia klinickej imunológie a alergológie (Duklianskych hrdinov) Zameranie: klinická imunológia a alergológia Zástupca: MUDr. Jana Dobrovodská ako lekár Poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti: ... .... r. o. Malé Námestie 22 90101 Malacky ...

Psychiatrická ambulancia ZS Malacky, ¼udovíta Fullu 5274, 90101 Malacky

NERÁDOVÁ, s. r. o. , psychiatrická ambulancia (¼udovíta Fullu) Zameranie: psychiatria Zástupca: MUDr. Zuzana Nerádová ako lekár Poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti: NERÁDOVÁ, s. r. o. Rõntgenova 10 851210 Bratislava - mestská èas Petržalka ...

Ambulancia pediatrickej kardiológie ZS Malacky, Duklianskych hrdinov 34, 90101 Malacky

CorRD s. r. o. , ambulancia pediatrickej kardiológie (Duklianskych hrdinov) Zameranie: pediatria Zástupca: MUDr. Robert Dinka ako lekár Poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti: CorRD s. r. o. Tureò 403 90301 Tureò ...

Ortopedická ambulancia ZS Malacky, ¼udovíta Fullu 5274, 90101 Malacky

Prvá ortopedická, s. r. o. , ortopedická ambulancia (¼udovíta Fullu) Zameranie: ortopédia Zástupca: MUDr. ¼uboš Rehák, CSc. ako lekár Poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti: Prvá ortopedická, s. r. o. Jelaèièova 8 82108 Bratislava - mestská ... ...

Oftalmologická ambulancia ZS Malacky, Malé Námestie 13, 90101 Malacky

AJF, s. r. o. , oftalmologická ambulancia (Malé Námestie) Zameranie: oftalmológia Zástupca: MUDr. Adriana Foltýnová ako lekár Poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti: AJF, s. r. o. Borovicová 42 90055 Bratislava - mestská èas Vrakuòa ...

Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy ZS Malacky, ¼udovíta Fullu 5274, 90101 Malacky

SIN AZUCAR s. r. o. , ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy (¼udovíta Fullu) Zameranie: diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy Zástupca: MUDr. Barbora Zoboková ako lekár Poskytovate¾ ... ... r. o. ¼udovíta Fullu 5274 90101 Malacky ...

OKAY elektrospotrebièe Malacky Pezinská cesta 11a

Najväèšia sie predajní elektro na Slovensku ...

FOTOLAB OD SUPERMARKET Malacky Kláštorné nám. 64

Maloobchodná sie 16 špecializovaných fotopredajní pokrýva takmer celé Slovensko. ...

Dermatovenerologická ambulancia Záhorácka 15A, 90101 Malacky

Niobé, s. r. o. , dermatovenerologická ambulancia (Záhorácka) Zameranie: korektívna dermatológia, dermatovenerológia Zástupca: MUDr. Július Urban ako lekár Poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti: Niobé, s. r. o. Záhorácka 15A 90101 Malacky ...

Poliklinika ¼udovíta Fullu 5589, 90101 Malacky

PTV Medical centre s. r. o. , poliklinika (¼udovíta Fullu) Zástupca: MUDr. Vladimír Pullmann ako lekár Poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti: PTV Medical centre s. r. o. ¼udovíta Fullu 5274 90101 Malacky ...

Ambulancia zubného lekárstva Radlinského 2751, 90101 Malacky

BellaDent s. r. o. , ambulancia zubného lekárstva (Radlinského) Zameranie: stomatológia Zástupca: MUDr. Vitalij Mogyliuk ako lekár Poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti: BellaDent s. r. o. Radlinského 2751 90101 Malacky ...

Ambulancia vnútorného lekárstva Záhorácka 15A, 90101 Malacky

Niobé, s. r. o. , ambulancia vnútorného lekárstva (Záhorácka) Zameranie: vnútorné lekárstvo Zástupca: MUDr. Ivana Krchòáková ako lekár Poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti: Niobé, s. r. o. Záhorácka 15A 90101 Malacky ...

Všeobecná ambulancia pre dospelých 1.NP, nebytový priestor, samostatný vstup zvonka, Malé Námestie 12, 90101 Malacky

PRAKTIK MALACKY s. r. o. , všeobecná ambulancia pre dospelých (Malé Námestie) Zameranie: všeobecné lekárstvo Zástupca: MUDr. ¼ubica Lorencová ako lekár Poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti: PRAKTIK MALACKY s. r. o. Malé Námestie 2873/18 90101 Malacky ...

Otorinolaryngologická ambulancia Mierové Námestie 2545/12, 90101 Malacky

ZDRAVA s. r. o. , otorinolaryngologická ambulancia (Mierové Námestie) Zameranie: otorinolaryngológia Zástupca: MUDr. Lívia Zdražilová ako lekár Poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti: ZDRAVA s. r. o. Nová 2833/61 90101 Malacky ...

Oftalmologická ambulancia Radlinského 1, 90101 Malacky

Oèná ambulancia MUDr. Zuzana Sedláèková, s. r. o. , oftalmologická ambulancia (Radlinského) Zameranie: oftalmológia Zástupca: MUDr. Zuzana Sedláèková ako lekár Poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti: Oèná ambulancia ... ... r. o. Radlinského 1 90101 Malacky ...

Otorinolaryngologická ambulancia Legionárska 5265, 90101 Malacky

MUDr. Anna Koleníková, otorinolaryngologická ambulancia (Legionárska) Zameranie: otorinolaryngológia Zástupca: MUDr. Anna Koleníková ako lekár Poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti: MUDr. Anna Koleníková ...

Geriatrická ambulancia Legionárska 5265, 90101 Malacky

MUDr. VIERA WEISSOVÁ, geriatrická ambulancia (Legionárska) Zameranie: geriatria Zástupca: MUDr. Viera Weissová ako lekár Poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti: MUDr. VIERA WEISSOVÁ ...

Stacionár ¼udovíta Fullu 5589, 90101 Malacky

PTV Medical centre s. r. o. , stacionár (¼udovíta Fullu) Zameranie: neurológia , vnútorné lekárstvo Zástupca: MUDr. Vladimír Pullmann ako lekár Poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti: PTV Medical centre s. r. o. ¼udovíta Fullu 5274 90101 Malacky ...

Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Jánošíkova 27, 90101 Malacky

MALGYN s. r. o. , gynekologicko-pôrodnícka ambulancia (Jánošíkova) Zameranie: gynekológia a pôrodníctvo Zástupca: MUDr. Dominik Mízner ako lekár Poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti: MALGYN s. r. o. Jánošíkova 64 90101 Malacky ...

Neurologická ambulancia ¼udovíta Fullu 5589, 90101 Malacky

PTV Medical centre s. r. o. , neurologická ambulancia (¼udovíta Fullu) Zameranie: neurológia Zástupca: MUDr. Vladimír Pullmann ako lekár Poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti: PTV Medical centre s. r. o. ¼udovíta Fullu 5274 90101 Malacky ...

NAY Elektrodom Malacky Sasinkova 70

Nay a. s. bola založená v roku 1992 a je najznámejším a najväèším predajcom spotrebnej elektroniky na Slovensku. ...

Kardiologická ambulancia Mierové Námestie 2545, Malacky

MUDr. Eva Elischerová, kardiologická ambulancia (Mierové Námestie) Zameranie: kardiológia Zástupca: MUDr. Eva Elischerová ako lekár Poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti: MUDr. Eva Elischerová ...

Ortopedická ambulancia ¼udovíta Fullu 5589, 90101 Malacky

PTV Medical centre s. r. o. , ortopedická ambulancia (¼udovíta Fullu) Zameranie: ortopédia Zástupca: MUDr. Vladimír Pullmann ako lekár Poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti: PTV Medical centre s. r. o. ¼udovíta Fullu 5274 90101 Malacky ...

Urologická ambulancia ¼udovíta Fullu 5589, 90101 Malacky

PTV Medical centre s. r. o. , urologická ambulancia (¼udovíta Fullu) Zameranie: urológia Zástupca: MUDr. Vladimír Pullmann ako lekár Poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti: PTV Medical centre s. r. o. ¼udovíta Fullu 5274 90101 Malacky ...

Chirurgická ambulancia ¼udovíta Fullu 5589, 90101 Malacky

PTV Medical centre s. r. o. , chirurgická ambulancia (¼udovíta Fullu) Zameranie: chirurgia Zástupca: MUDr. Vladimír Pullmann ako lekár Poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti: PTV Medical centre s. r. o. ¼udovíta Fullu 5274 90101 Malacky ...

REKLAMA

PARTNERI

Mte zujem o reklamu na tomto mieste?